1

Lov u Vojvodini

PDFIspisE-mail

Nudimo lov na srnećnom divljači bogatim Vojvođanskim poljima, na površima 14 lovišta, pet regija: Novi Sad, Sombor, Pančevo, Sremska Mitrovica i Petrovaradin) na površini od 108.988,00 ha, ili oko 5% od ukupno 89 formiranih lovišta u Vojvodini (2.152.635,60 ha).

Vojvodina iako pretežno ravničarsko područje sa malom pošumljenosti i velikim postotkom obradivog zemljišta pruža gotovo idealne uslove za lov svih vrsta divljači, lovišta u Vojvodini ubrajaju među najpoznatija u Evropi.

Prednosti Vojvodine, kao lovno-turističke destinacije, osim brojnosti i velikog broja vrsta divljači, su u tome što je tu opća lovna i ugostiteljska kultura na vrlo visokom nivou. Područje Vojvođanske ravnice može se pohvaliti i dugom tradicijom, pa je Vojvodina dugo bila najpoznatije stecište lovaca u Evropi...

Atos d.o.o. za lovstvo i turizam

AKTUALNO
Primamo predbilježbe za lov u ekskluzivnim lovištima:

Mađarska
Vojvodina
Hrvatska

Za lov jelena u rici, te škartiranje jelena

alt