1

Skupni lov na divlje svinje

PDFIspisE-mail

Divlja svinja (la. Sus scrofa) živi u čoporima uglavnom oko vlažnih šuma.

Divlje svinje se u Srbiji najviše love dočekom s visokih čeka ili prigonom odnosno brakadom, koji su lovovi iznimno dozvoljeni za tu divljač. Obučenost pasa samo za lov divljih svinja nužna je kako oni ne bi uznemiravali druge vrste divljači. Lov na divlje svinje prigonom je zasigurno jedan od najuzbudljivijih doživljaja lova i zbog same činjenice da je divlja svinja snažna i otporna životinja koja može ugroziti sigurnost čovjeka.

Prema Zakonu o lovstvu u Srbiji za odstrijel divlje svinje koriste se puške sa užljebljenim cijevima i sačmarice ali za odstrel divlje svinje najmanja dopuštena kinetička energija zrna na 100 m je 2500 J (džula) a najmanja težina zrna iznosi 8,2 grama. Najveća dopuštena daljina gađanja iznosi 150 m.

Lovostaja za divlja svinja (Sus scrofa L.), od 1. veljače do 30. travnja mužjak - vepar, u periodu od 1. siječnja do 30. lipnja ženka - krmača i od 1. veljače do 30. lipnja prase; Dozvoljen lov na divlje svinje (Sus scrofa L.) je od 1. svibnja do 31. siječnja za mužjaka - vepara, za krmače od 1. srpnja do 31. prosinca i prase od 1. srpnja do 31. siječnja prase

Lovidba u Vojvodini

Prema Zakonu o lovstvu u Vojvodini za odstrijel divlje svinje koriste se puške sa užljebljenim cijevima i sačmarice ali za odstrel divlje svinje najmanja dopuštena kinetička energija zrna na 100 m je 2500 J (džula) a najmanja težina zrna iznosi 8,2 grama. Najveća dopuštena daljina gađanja iznosi 150 m.

Lovna sezona u Vojvodini

Dozvoljen lov na divlje svinje (Sus scrofa L.) je od 1. svibnja do 31. siječnja za mužjaka - vepara, za krmače od 1. srpnja do 31. prosinca i prase od 1. srpnja do 31. siječnja prase. Lovostaja za divlja svinja (Sus scrofa L.), od 1. veljače do 30. travnja mužjak - vepar, u periodu od 1. siječnja do 30. lipnja ženka - krmača i od 1. veljače do 30. lipnja prase

Atos d.o.o. za lovstvo i turizam

AKTUALNO
Primamo predbilježbe za lov u ekskluzivnim lovištima:

Mađarska
Vojvodina
Hrvatska

Za lov jelena u rici, te škartiranje jelena

alt