1

Lov velikog tetrijeba u Bosni i Hercegovini

PDFIspisE-mail

Veliki tetrijeb (Tetrao urogallus L.)

Tetrijeb veliki je najveća evropska koka. Glava mužjaka je crna, kao i nešto duže perje ispod kljuna, tzv. “brada”. Iznad očiju ima dobro uočljivu “ružu”, odnosno izbočinu, koja je sastavljena od kožnih resica, crvene boje. Ova “ruža” je posebno uočljiva za vrijeme parenja.

Nastaljava uglavnom stare sastojine, sa bogatim podrastom, te dosta grmolike flore, u pravilu šumskog voća. Progale i manje otvorene površine u staništu su obavezne. Preferira mješovite preborne sastojine, ali nalazi se i u starim četinarskim ili lišćarskim sastojinama, uglavnom u nepristupačnim, neuznemiravanim područjima, iznad 1000 metara nadmorske visine.

U manjem broju, tetrijeb se još može naći na Konjuhu, Igmanu, Zelengori, Vranici, Treskavici, Koprivnici, Stolovašu, Ljuši, Grmeču, Klekovači, Cincaru, Vitorogu, Zvijezdi, Plješevici, Osječenici, Srnetici, Goliji, Šatoru i Jadovniku, prvenstveno u očuvanim miješanim, starim sastojinama bijelog i crnog bora, bukve, jele i smreke.

Lovidba u BiH

Velikog tetrijeba (Tetrao urogallus L.) lovi se puškom užljebljene cijevi kalibra 5,6 mm i težinom zrna većom od 2,6 grama i puškom sačmaricom upotrebom streljiva sa sačmom promjera 4 mm i više.

Lovna sezona u BiH

Veliki tetrijeb (Tetrao urogallus L.) mužjak se lovi od 15. ožujka do 31. svibnja

Atos d.o.o. za lovstvo i turizam

AKTUALNO
Primamo predbilježbe za lov u ekskluzivnim lovištima:

Mađarska
Vojvodina
Hrvatska

Za lov jelena u rici, te škartiranje jelena

alt