1

Skupni lov na divlje svinje

PDFIspisE-mail

Divlja svinja (Sus scrofa L.)

Divlje svinje se u Bosni i Hercegovini najviše love dočekom s visokih zasjeda ili prigonom odnosno brakadom, koji su lovovi iznimno dozvoljeni za tu divljač. Obučenost pasa samo za lov divljih svinja nužna je kako oni ne bi uznemiravali druge vrste divljači. Lov na divlje svinje prigonom je zasigurno jedan od najuzbudljivijih doživljaja lova i zbog same činjenice da je divlja svinja snažna i otporna životinja koja može ugroziti sigurnost čovjeka.

Lovidba u BiH

Za odstrjel divlje svinje koriste se puške sa užljebljenim cijevima i sačmarice, najmanja dopuštena kinetička energija zrna na 100 m je 2500 J (džula) a najmanja težina zrna iznosi 8,2 grama. Najveća dopuštena daljina gađanja iznosi 150 m.

Lovna sezona u BiH

Lovidba: vepar i nazime od 1. siječnja do 31. prosinca, a krmača i prase od 1. kolovoza do 31. prosinca

Atos d.o.o. za lovstvo i turizam

AKTUALNO
Primamo predbilježbe za lov u ekskluzivnim lovištima:

Mađarska
Vojvodina
Hrvatska

Za lov jelena u rici, te škartiranje jelena

alt