1

Lov jelena običnog u Hrvatskoj

PDFIspisE-mail

Jelen obični (crveni jelen, lat. Cervus elaphus)

Rasprostranjen je u Europi najčešće u šumskim kompleksima većih vodotoka - Dunava, Save, Drave te brdskim i planinskim šumama Mađarske, Rumunjske, Češke, Slovačke, Hrvatske,Slovenije, Njemačke, Austrije, a u manjem broju i u Poljskoj, europskom dijelu Rusije, Norveškoj, Švedskoj, Španjolskoj, Francuskoj i Danskoj.

Vrlo su brojni u Hrvatskoj na području Baranje i Slavonije te Gorskog kotara, na Balkanu u Vojvodini te u Sloveniji uz poplavne nizine triju velikih rijeka do granice šuma u Slovenskim Alpama.

Lovidba u Hrvatskoj

Jelenska divljač lovi se dočekom, šuljanjem, vabljenjem, privozom zaprežnim kolima. Za lov se koristi oružje sa užlijebljenim cijevima,najmanja dopuštena kinetička energija zrna na 100 m je 2500 džula, najmanje dopuštena težina zrna je 8,20 grama, pucanje na maksimalno 150 metara.

Lovna sezona u Hrvatskoj

Period lovidbe za jelena je od 16. kolovoza. do 14.siječnja, košuta se lovi od 1. listopada do 14. siječnja, a telad od 1. listopada do 31. siječnja.

Atos d.o.o. za lovstvo i turizam

AKTUALNO
Primamo predbilježbe za lov u ekskluzivnim lovištima:

Mađarska
Vojvodina
Hrvatska

Za lov jelena u rici, te škartiranje jelena

alt