1

Lov jelena lopatara u Hrvatskoj

PDFIspisE-mail

Jelan lopatar ili lanjac svrstava se u prave jelene, a latinski naziv mu je Cervus Dama dama L. Jelen lopatar uvezen je iz područja Sredozemlja u razne zemlje Srednje i Sjeverne Europe i isprva je držan isključivo u ograđenim lovištima.

Lovidba u Hrvatskoj

Jelenska divljač lovi se dočekom, šuljanjem, vabljenjem, privozom zaprežnim kolima. Za lov se koristi oružje sa užlijebljenim cijevima,najmanja dopuštena kinetička energija zrna na 100 m je 2500 džula, najmanje dopuštena težina zrna je 8,20 grama, pucanje na maksimalno 150 metara.

Lovna sezona u Hrvatskoj

Period lovidbe za jelena lopatara je od 16. rujna do 14.siječnja, košuta se lovi od 1. listopada do 31. prosinca, a telad od 1. listopada do 31. prosinca.

Zabranjen je lov jelen lopatar (Dama dama L.) za mužjaka, jelena od 15. siječnja do 15. rujna, za košutu i tele od 1. siječnja do 30. rujna

Atos d.o.o. za lovstvo i turizam

AKTUALNO
Primamo predbilježbe za lov u ekskluzivnim lovištima:

Mađarska
Vojvodina
Hrvatska

Za lov jelena u rici, te škartiranje jelena

alt