1

Lov divokoze u Hrvatskoj

PDFIspisE-mail

Kao autohtona krupna divljač, divokoza (Rupicapra r. balcanica Bolkay 1925 – Balkanska divokoza) je u prošlosti naseljavala brojna staništa u Bosni i Hercegovini. Uz BiH, ova podvrsta naseljava još Hrvatsku, Srbiju i Crnu Goru, Makedoniju, kao i dio Albanije, dok se u Slovenačkim i evropskim Alpama nalazi Alpska divokoza (Rupicapra r. rupicapra).

Balkanska divokoza naseljava planinske masive, počevši od Velebita, pa preko centralnih, zapadno centralnih i jugozapadnih dijelova regiona. Na masivu Velebita, postoji manja populacija divokoza, nastala introdukcijom od obje podvrste.

Divokoza se lovi osmatranjem dvogledom i prikradanjem, zbog njeznih izuzetnih osjetila gotovo nemoguće joj se prikrasti na bliže udaljenosti, pa se puca najčešće sa 200 do 300 metara.

Lovidba u Hrvatskoj

Za lov se koristi oružje sa užlijebljenim cijevima,najmanja dopuštena kinetička energija zrna na 100 m je 2000 džula, najmanje dopuštena težina zrna je 4,80 grama, pucanje na maksimalno 200 metara.

Lovna sezona u Hrvatskoj

Period lovidbe u Hrvatskoj za divokozu (Rupicapra rupicapra L.) je od 1. rujna do 31. prosinca

Atos d.o.o. za lovstvo i turizam

AKTUALNO
Primamo predbilježbe za lov u ekskluzivnim lovištima:

Mađarska
Vojvodina
Hrvatska

Za lov jelena u rici, te škartiranje jelena

alt