Lov divokoze u Bosni i Hercegovini

Ispis

Divokoza (Rupicapra rupicapra L.)

U narodu su uobičajena imena za mužjaka divojarac, jarac ili gams, za ženku divokoza i koza, a za mladunče divojare, jare ili kozle. Naseljava planinske masive kao što su Čvrsnica, Prenj, Zelengora, pa se može reći da je tipičan predstavnik stjenovitih planinskih predjela Bosne i Hercegovine različitih nadmorskih visina (čak i na samo 150 m n/m u kanjonu Neretve). Voli velika prostranstva sa velikim visinskim razlikama gdje u svako godišnje doba može pronaći hranu. Plemenitost ove vrste divljači se ogleda u činjenici da u svojim staništima ne pravi nikakve štete.