Divljač Mađarska

Ispis


Lovna divljač

Jelen obični
(lovna sezona od 1. rujna do 31 listopada - za vrijeme rike i od 31. listopada do 31. siječnja - selekcijski lov)

Jelen je kralj Mađarskih šuma, najbolji predjeli za lov Jelena u južnom dijelu Mađarke u regiji Trans-Danubia,TransDanubia obuhvaća županije Somogy, Tolna i Baranya a glavno središte joj je Pečuh. Trofej jelena od 14.50 kg, 271 CIC točaka, bio je nekoliko godina svjetski šampion. Jelen se u Mađarkoj može naći i u planinsko brdskim predjelima ali najaća staništa su mu na jugozapadu Mađarske, županije Zala, Somogy i Baranya. Rika počinje u prvim danima rujna u južnim dijelovima a nekoliko tjedana kasnije i u sjevernim dijelovima Mađarske, glavna lovna sezona završava sa završetkom rike. Od studenog do siječnja vrši se selektivni lov na neperspektivne jednike sa čeka ili iz konjskih zaprega, što je izuzetan lovački doživljaj.

Divlja svinja
(veprovi se love cijele godine, krmače od 1. svibnja do 31. januara)

Divlja svinja je popularna lovna divljač Mađarskih šuma, lov traje cijele godine sa izuzetkom za krmače i pasce i nazimad koje su zaštićene za lov u zimu i proljeće. Pogonski lov po snijegu ili ljeti na poljima pšenice, iznimno je zanimljiv, a naravno koristi se i lov sa čeka. Izuzetno popularan je i skupni lov na divlje svinje, koji je izuzetan doživljaj u bilo koje doba godine, pogotovo zimi za snijega.

Srnjak
(lovna sezona od 15. travnja do 30. rujna, 15. srpnja. do 5. kolovoza je vrijeme parenja srnjaka u Mađarskoj)

Srnjaka u Mađarkoj ima izuzetno mnogo, procjena je broj od 250.000 grla na teritoriji cijele Mađarske, najpogodnije područje za srnjaka je istočna Mađarska, ali neki od najznačajnijih trofeja stećeni su također i u južnom dijelu Mađarke u regiji Trans-Danubia. Nisu rijetki trofeji rogova srnjaka i iznad 600 grama, dva su od prva tri svjetska prvaka su iz Mađarske (231.53 i 230.79 CIC točaka ). Lovna sezona počinje 15. travnja kada su rogovi već očišćeni i ne skrivaju ih usjevi, užitak je lov šuljanjem ljeti u šumarcima.